Infolinia/Biuro
Od 8:00 do 16:00
+48 514 504 897
+48 604 095 540
+48 577 555 066
TURYSTYKA KRAJOWA I ZAGRANICZNA
WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
Powiatowy Publiczny Transport Zbiorowy

----Linia---- 112

Linia 112

Płońsk – Cieciórki – Ćwiklinek – Szymaki – Sarbiewo – Dłużniewo – Budy Radzymińskie – Goszczyce Średnie – Goszczyce Poświętne – Dziektarzewo – Polesie – Rybitwy – Śródborze – Rybitwy – Pieńki Rzew. – Rzewin – Cieszkowo Stare – Baboszewo – Sokolniki Nowe – Arcelin – Szeromin – Płońsk

----Linia---- 122

Linia 122

Płońsk – Ilinko – Siekluki – Gumowo – Dzierząźnia – Błomino – Starczewo Wielkie – Wierzbica Szlachecka – Kadłubowo – Pluskocin – Skołatowo – Wierzbica Pańska – Dzierząźnia – Gumowo – Siekluki – Ilinko – Płońsk

----Linia---- 211

Linia 211

Żukowo – Sobanice – Srebrna – Żukowo – Nacpolsk – Zaborowo – Kozarzewo – Troski – Wróblewo – Radzyminek – Jeżewo – Skrzynki – Skarżyn – Bońki – Płońsk

----Linia---- 214

Linia 214

Płońsk – Bońki – Skarżyn – Skrzynki – Jeżewo – Radzyminek – Wróblewo – Skwary – Naruszewo – Strzembowo – Rąbież – Dłutowo – Januszewo – Pieścidła – Nowe Przybojewo – Kuchary Skotniki – Grodziec – Nowe Radzikowo – Radzikowo – Radzikowo Stare – Radzikowo Scalone – Boguszyn Nowy – Komsin – Parlin – Sielec – Czerwińsk

----Linia---- 230

Linia 230

Bońki – Skarżyn – Skrzynki – Jeżewo – Radzyminek – Wróblewo – Troski – Kozarzewo – Zaborowo – Nacpolsk – Cumino – Kucice – Sarnowo – Wilamowice – Ilinko – Płońsk – Ilinko – Wilamowice – Sarnowo – Kucice – Cumino – Nacpolsk

 

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. W momencie zakupu biletu pasażer zawiera umowę przewozu z HM TRANS s.c. z siedzibą 09-100 Płońsk ul. Mazowiecka 9 („Przewoźnik”) i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu („Regulamin przewozu”).
 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o ważny bilet zakupiony:
 3. a) u kierowcy,
 4. b) w biurze Przewoźnika
 5. Pasażer korzystający ze zniżki komercyjnej lub ustawowej ma obowiązek okazać podczas zakupu biletu, a także w trakcie podróży, dokument ze zdjęciem uprawniającym go do korzystania ze zniżki.
 6. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
 7. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz uprawnione osoby legitymujące się identyfikatorem wydanym przez Przewoźnika.
 8. Pasażer zobowiązany jest do posiadania biletu przez cały okres podróży i okazywania do kontroli osobom uprawnionym.
 9. Pasażer, który nie posiada biletu, posiada nieważny bilet lub niezgodny z dokumentem uprawniającym do ulgi, zostanie obciążony karą 500 zł.
 10. Przedmioty pozostawione w autobusie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
 11. W autobusie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek ich zapięcia i stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
 12. Przewoźnik nie sprawuje opieki nad osobami niepełnoletnimi, również podróżującymi samodzielnie.
 13. W przypadku rezygnacji przez pasażera z odbycia podróży,  nie przysługuje mu zwrot należności.

II. BAGAŻ

 1. Przewóz bagażu o nietypowych rozmiarach jest możliwy jedynie za zgodą kierowcy.
 2. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź których przewóz jest zabroniony. Odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia tego zakazu ponosi pasażer.
 3. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika) oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
 4. Przewóz zwierząt jest zabroniony za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.
 5. Wszystkie rzeczy, po które nie zgłosi się ich właściciel w ciągu 14 dni od daty ich znalezienia uznaje się za porzucone i mogą one zostać sprzedane lub w inny sposób zbyte, a dochód ze sprzedaży zostanie zatrzymany przez Przewoźnika.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą.
 7. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

III. OBOWIĄZKI

 1. Przewoźnik odpowiada za przewóz pasażerów i ich bagażu do ich miejsca przeznaczenia określonego na bilecie.
 2. Przewoźnik zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia niezależnej od Przewoźnika przyczyny uniemożliwiającej wykonanie przewozu do miejsca przeznaczenia autobusami Przewoźnika, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić inny, dostępny środek transportu do miejsca przeznaczenia.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne spóźnienia pasażerów na inne połączenia, powstałe z przyczyn od Przewoźnika niezależnych. Opóźnienia takie mogą być powodowane wszelkimi działaniami tzw. siły wyższej, a w szczególności:
 4. a) utrudnieniami na trasie przejazdu, których przyczyną są korki bądź kolizje drogowe bez udziału środka transportu będącego własnością Przewoźnika,
 5. b) awarią autobusu, która zostanie usunięta. W przypadku braku możliwości zostanie podstawiony autobus zastępczy. Godziny przyjazdów podane w rozkładzie jazdy są planowanymi godzinami przyjazdów, które w zależności od warunków drogowych, zdarzeń losowych mogą ulec zmianie podczas przejazdu.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu przed jego rozkładowym odjazdem.
 7. Przewoźnik zastrzega na swoją rzecz prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn od niego niezależnych będzie to konieczne.

IV. NARUSZENIE PORZĄDKU

 1. Zabronione jest spożywanie alkoholu w autobusach Przewoźnika oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, a także środków odurzających, psychoaktywnych.
 2. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
 3. Zabrania się palenia tytoniu, papierosów elektronicznych.
 4. Zabrania się wnoszenia na pokład autobusu oraz posiadania podczas podróży napojów w otwartych opakowaniach (dopuszcza się kubek z zamkniętym wieczkiem).
 5. Zabrania się wnoszenia i spożywania w autobusach Przewoźnika pokarmów wydzielających nieprzyjemny lub intensywny zapach, uciążliwy dla podróżujących (np. typu „fast-food”).
 6. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. W momencie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Przewoźnika kary umownej w wysokości od 200 zł. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności pasażera przeważającej wysokość zastrzeżonej kary.
 7. Nie zastosowanie się do jakiejkolwiek z powyższych reguł może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach pasażer usunięty nie jest uprawniony do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a Przewoźnik nie będzie w żaden sposób odpowiedzialny za usunięcie pasażera z autobusy i wynikające z tego ewentualne szkody.

W przypadkach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie przewozu pasażerowie powinni się kontaktować z biurem pod nr telefonu +48 577555066. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy

kierować na adres Przewoźnika: HM TRANS s.c. 09-100 Płońsk, ul. Mazowiecka 9 e-mail: hmtrans-plonsk@wp.pl

 

CENNIK BILETÓW W PRZEWOZACH REGULARNYCH NA LINIACH ZWYKŁYCH FIRMY HM TRANS S.C. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.09.2020 ROKU

 

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH

 

Za odległość kilometrów Normalny Ulgowy
37% 49% 51% 78% 93% 95%
do 5 km 5,00 zł 3,15 zł 2,55 zł 2,45 zł 1,10 zł 0,35 zł 0,25 zł
od 5-10 km 8,00 zł 5,04 zł 4,08 zł 3,92 zł 1,76 zł 0,56 zł 0,40 zł
od 10-15 km 10,00 zł 6,30 zł 5,10 zł 4,90 zł 2,20 zł 0,70 zł 0,50 zł
od 15-20 km 12,00 zł 7,56 zł 6,12 zł 5,88 zł 2,64 zł 0,84 zł 0,60 zł
od 20-25 km 14,00 zł 8,82 zł 7,14 zł 6,86 zł 3,08 zł 0,98 zł 0,70 zł
od 25-30 km 16,00 zł 10,08 zł 8,16 zł 7,84 zł 3,52 zł 1,12 zł 0,80 zł
od 30-35 km 18,00 zł 11,34 zł 9,18 zł 8,82 zł 3,96 zł 1,26 zł 0,90 zł
od 35-40 km 20,00 zł 12,60 zł 10,20 zł 9,80 zł 4,40 zł 1,40 zł 1,00 zł
od 40-45 km 22,00 zł 13,86 zł 11,22 zł 10,78 zł 4,84 zł 1,54 zł 1,10 zł
od 45-50 km 24,00 zł 15,12 zł 12,24 zł 11,76 zł 5,28 zł 1,68 zł 1,20 zł

 

 

CENNIK BILETÓW W PRZEWOZACH REGULARNYCH NA LINIACH ZWYKŁYCH FIRMY HM TRANS S.C. OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.09.2020 ROKU

 

 

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH

 

Za odległość kilometrów
Normalny
Ulgowy
37% 49% 51% 78% 93% 95%
do 5 km 5,00 zł 3,15 zł 2,55 zł 2,45 zł 1,10 zł 0,35 zł 0,25 zł
od 5-10 km 8,00 zł 5,04 zł 4,08 zł 3,92 zł 1,76 zł 0,56 zł 0,40 zł
od 10-15 km 10,00 zł 6,30 zł 5,10 zł 4,90 zł 2,20 zł 0,70 zł 0,50 zł
od 15-20 km 12,00 zł 7,56 zł 6,12 zł 5,88 zł 2,64 zł 0,84 zł 0,60 zł
od 20-25 km 14,00 zł 8,82 zł 7,14 zł 6,86 zł 3,08 zł 0,98 zł 0,70 zł
od 25-30 km 16,00 zł 10,08 zł 8,16 zł 7,84 zł 3,52 zł 1,12 zł 0,80 zł
od 30-35 km 18,00 zł 11,34 zł 9,18 zł 8,82 zł 3,96 zł 1,26 zł 0,90 zł
od 35-40 km 20,00 zł 12,60 zł 10,20 zł 9,80 zł 4,40 zł 1,40 zł 1,00 zł
od 40-45 km 22,00 zł 13,86 zł 11,22 zł 10,78 zł 4,84 zł 1,54 zł 1,10 zł
od 45-50 km 24,00 zł 15,12 zł 12,24 zł 11,76 zł 5,28 zł 1,68 zł 1,20 zł
               
 

CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH

 

Za odległość kilometrów
Normalny
Ulgowy
33% 37% 49% 51% 78% 93%
do 5 km 225,00 zł 150,75 zł 141,75 zł 114,75 zł 110,25 zł 49,50 zł 15,75 zł
od 5-10 km 270,00 zł 180,90 zł 170,10 zł 137,70 zł 132,30 zł 59,40 zł 18,90 zł
od 10-15 km 300,00 zł 201,00 zł 189,00 zł 153,00 zł 147,00 zł 66,00 zł 21,00 zł
od 15-20 km 330,00 zł 221,10 zł 207,90 zł 168,30 zł 161,70 zł 72,60 zł 23,10 zł
od 20-25 km 360,00 zł 241,20 zł 226,80 zł 183,60 zł 176,40 zł 79,20 zł 25,20 zł
od 25-30 km 400,00 zł 268,00 zł 252,00 zł 204,00 zł 196,00 zł 88,00 zł 28,00 zł
od 30-35 km 420,00 zł 281,40 zł 264,60 zł 214,20 zł 205,80 zł 92,40 zł 29,40 zł
od 35-40 km 440,00 zł 294,80 zł 277,20 zł 224,40 zł 215,60 zł 96,80 zł 30,80 zł
od 40-45 km 460,00 zł 308,20 zł 289,80 zł 234,60 zł 225,40 zł 101,20 zł 32,20 zł
od 45-50 km 480,00 zł 321,60 zł 302,40 zł 244,80 zł 235,20 zł 105,60 zł 33,60 zł